Kalisko-Ostrowskie Pykadełko

Kalisko-Ostrowskie Pykadełko

Pierwszy numer Pykadełka pojawił się w czerwcu 2011 roku jako biuletyn informacyjny Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010. Od tej pory średnio raz w miesiącu Maciej Maciejewski – Prezydent KOKF2010 tworzy i udostępnia w środowisku fajczarskim to niewielkie formatem, ale bogate w treść pisemko. Do tej pory spod ręki Macieja wyszło 9 numerów Pykadełka, autor zamieszcza w nich informacje z fajczarsko-tytoniowego światka, począwszy od historii palenia tytoniu na relacjach z najnowszych wydarzeń skończywszy. Artykuły zawierają informacje podane w rzetelny, skondensowany sposób, często trafiają się też wyszukane przez Macieja ciekawostki. Otrzymaliśmy od autora zgodę na publikację kolejnych numerów Pykadełka, co czynimy z radością, bo biuletyn KOKF2010 zasługuje na to aby dotrzeć do jak największej rzeszy fajczarzy.

Poniżej zamieszczamy kolejne numery biuletynu w formacie pdf, sukcesywnie też będziemy umieszczali kolejne numery w miarę ich ukazywania się. Aby otworzyć plik wystarczy kliknąć w odpowiedni obrazek.